Satış WebHook

Öncelikle http://app.sipay.com.tr/merchant/apisetting adresindeki sipay üye işyeri panelinde satış web hook URL'nizi (anahtar, değer) ayarlamanız gerekir. Bu özelliği almak için, üye iş yerinin satın alma talebini gönderirken sale_web_hook_key ile faturayı göndermesi gerekir. Bu anahtar isteğe bağlıdır, ancak gönderilirse geçerli bir anahtar olmalıdır.

Her ödeme için, aşağıda verilen aşağıdaki parametrelerle satış webhook url'sine bir POST isteği gönderiyoruz.

Tip Parametre Örnek Değer
Key sipay_status 1
Key order_no 162754070457149
Key invoice_id 1627540702924
Key status_code 100
Key status_description Approved(21210JoDF14161)
Key sipay_payment_method 1
Key credit_card_no 450803**** 4509
Key transaction_type Auth
Key payment_status 1
Key payment_method 1
Key error_code 100
Key error Approved(21210JoDF14161)
Key status Completed
Key hash_key 4c63ed8a964ab9a3:f20f : WMnQTMI128rDslYQKRpJfQW0tuskVAwDlMA7Hlp84TbST6tqJo0zuM9U9Iu9lY6u
Key transaction_type “Auth” / ”Pre-Authorization”


KEY Açıkalaması
payment_status payment_staus 1 veya 0 olabilir. 1=başarılı, 0=başarısız
order_no Sipay sipariş numarası
invoice_id üye iş yeri fatura id'si
status_code Sipay Status code, 100 başarılı işlem kodudur
status_description işlem açıklaması
transaction_type transaction_type == “Auth” //işlem tutarı anında karttan düşülür. transaction_type == “Pre-Authorization” işlem tutarı daha sonra karttan düşülecektir.
payment_method 1= kredi kartı, 2= mobil, 3= Wallet/cüzdan
error_code status_code değerinin parametresi
error status_description parametresinin değeri
hash_key Sipay'den gelen talebi doğrulamak için

Yanıt Doğrulama

Durum 1 : payment_status == 1 ve transaction_type == “Auth” // İşlem başarılıdır ve işlem tutarı anında karttan düşülür.

Durum 2 : payment_status == 1 and transaction_type == “Pre-Authorization” // İşlem başarılı olup, işlem tutarı kredi kartından bloke edilir. Bloke tutarın karttan çekilmesi için /api/confirmPayment çağırılmalıdır.

Durum 3 : payment_status == 0 // İşlem başarısız.

Hash_key, isteğin Sipay'den geldiğini doğrulamak için üye iş yeri tarafında doğrulanmalıdır. Ayrıca İşlem Durumu servisi işlemin başarılı veya Başarısız olduğunu onaylar.