Üye İşyeri Aktif Taksitleri

Method URL İçerik Türü
POST /api/installments application/json


Tür Parametre Data Türü Şart
HEADER Authorization string Mandatory
HEADER Accept string Mandatory
HEADER merchant_key string Mandatory

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem " Bearer " olmalıdır.

Örnek Değer:

Bearer

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMGVlZG
FiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRj
YmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn
0.eyJhdWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgy
1.MzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OG
2.NkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyN
3.DcyLCJuYmYiOjE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic
4.3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119

Acceept

Accept , istemci tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer “application/json” olmalıdır.

merchant_key

merchant_key, sipay tarafından sağlanan üye işyerinin benzersiz anahtarıdır.

Response:

Başarılı Yanıt

{

  "status_code": 100,

  "message": ""Üye İşyeri Aktif Taksit",

  "installments": [
    1,
    2,
    3
  ]
}

Başarısız Yanıt:

{

  "status_code": 62,

  "message": "Üye işyerine henüz taksit atanmadı"

}