Saklı Kart ile Ödeme

Saklı kart ile ödeme servisi, sipariş vermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi ödeme formunu doldurup gönderdikten sonra kullanıcı doğrudan banka sayfasına yönlendirilecektir. Ödeme, banka ağ geçidinde bir SMS koduyla doğrulanacaktır. Ödeme başarılı olduktan sonra, kullanıcı üye iş yerinin başarılı URL'sine yeniden yönlendirilecektir, aksi takdirde, üye iş yeri tarafından belirlenen URL'yi iptal etmek için yeniden yönlendirilecektir. Bu ödeme API'sinde diğer ödeme api adı verilenler gibi getPos Api'yi çağırmaya gerek yoktur.

Not

1) PayByCardToken'ı için ajax isteğini (request) kullanmayın. İşlem normal form gönderimi şeklinde olmalıdır. “/api/payByCardToken”

2) Örnek olarak aşağıda verilen kodu uygulayanız.

İstek

Method URL Content-Type
POST /api/payByCardToken application/x-www-form-urlencoded


Type Parametre Data Tipi Koşul
KEY card_token string Zorunlu
KEY customer_number number Zorunlu
KEY customer_email string Zorunlu
KEY customer_phone string Zorunlu
KEY customer_name string Zorunlu
KEY currency_code string Zorunlu
KEY installments_number number Zorunlu
KEY invoice_id string Zorunlu
KEY invoice_description string Zorunlu
KEY total double Zorunlu
KEY merchant_key string Zorunlu
KEY items string Zorunlu
KEY cancel_url string Zorunlu
KEY return_url string Zorunlu
KEY hash_key string Zorunlu
KEY bill_address1 string Opsiyonel
KEY bill_address2 string Opsiyonel
KEY bill_city string Opsiyonel
KEY bill_postcode string Opsiyonel
KEY bill_state string Opsiyonel
KEY bill_country string Opsiyonel
KEY bill_email string Opsiyonel
KEY bill_phone string Opsiyonel
KEY sale_web_hook_key string Opsiyonel
KEY ip string Opsiyonel

Yinelenen Talep

Type Parametre Data Tipi Koşul
KEY order_type integer Zorunlu
KEY recurring_payment_number integer Zorunlu
KEY recurring_payment_cycle string Zorunlu
KEY recurring_payment_interval string Zorunlu
KEY recurring_web_hook_key string Zorunlu

Notlar

cancel_url, ödeme başarısız olduğunda yönlendirme için kullanılır ve ödeme başarılı olduğunda yönlendirme için return_url kullanılır.

Başarısız veya başarılı ödemeden bağımsız olarak, aşağıdaki anahtarlar iptal ve başarılı url ile sorgu dizesinde bulunmaktadır:

sipay_status, order_id ve invoice_id.

Örneğin, URL https: // <mydomain.com/ ise, başarılı ödemeden sonra Sipay https: // <mydomain.com/?sipay_status=1&order_no=234234232&invoice_id=73434 adresine yönlendirecektir.

Sorgu dizesinde, sipay_status = 1 ise, sepeti temizlemek ve sipariş durumunu "Tamamlandı" olarak değiştirmek için /api/checkstatus/ çağrılmalıdır.

name

Kişinin adını temsil etmektedir. Örnek olarak, ödeme işlemini gerçekleştiren kişi " John Dao" ise name " John" olacaktır.

surname

Kişinin soyadını temsil etmektedir. Örnek olarak, ödeme işlemini gerçekleştiren kişi " John Dao" ise name " Dao" olacaktır.

sale_web_hook_key

sale_web_hook_key, isteğe bağlı bir anahtardır. Bir satın alma talebi tamamlandığında, Sipay bir gönderi talebi gönderir. Böylece üye iş yeri kendi sitesinde bir etkinlik gerçekleştirebilir. Sipay, bu anahtarın veritabanında olması gerektiğini doğrular. Üye iş yeri, bu anahtara karşı Sipay üye iş yeri Panelinde sale web hook URL'si atamalıdır.

order_type order_type =1 olması durumunda Sipay işlemin tekrarlayan işlem olduğunu doğrular. If order_type=1, Sipay validates payment for recurring. Sonrasında recurring_payment_number, recurring_payment_cycle, recurring_payment_interval alanları boş bırakılmamalıdır.

Card_program

card_program değerleri bunlardan biri olmalıdır: "WORLD", "BONUS", "MAXIMUM", "BANKKART_COMBO", "PARAF", "AXESS", "ADVANT", "CARD_FNS"

recurring_payment_number

recurring_payment_number taksit sayısını tanımlar. İlk_tutar 100 ABD doları ve recurring_payment_number 5 ise, toplam tutar 100 ABD doları * 5 = 500 ABD doları olarak düşülecektir. (Her işleme işlem maliyeti eklenebilir)

recurring_payment_cycle

recurring_payment_cycle recurring_payment_interval parametresinin birim türünü tanımlar. Olası değerler : D/M/Y

D: Gün M:Ay Y: Yıl

recurring_payment_interval

recurring_payment_interval aralık değerini tanımlar. recurring_payment_interval = 2 ve yinelenen_ödeme_döngüsü = "M" ise, işlem 2 ayda bir gerçekleşir.

recurring_web_hook_key

recurrent_web_hook_key, merchant için recurring web hook url'si tanımlar. Bu anahtara karşı Sipay Merchant Panel'de bir URL atanmalıdır. Sipay, bu anahtarın veritabanında olması gerektiğini doğrular ve ödeme tekrarlandığında gerekli bir değerdir.

hash_key

hash_key işlemin bankaya ulaşmadan, kullanıcının ödemeyle ilgili değişiklikler yapamamasını ve ödemenin güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır

Hash key oluşturmak için kullanılan algoritma

function generateHashKey($total,$installment,$currency_code,$merchant_key,$invoice_id,
$app_secret){

 $data = $total.'|'.$installment.'|'.$currency_code.'|'.$merchant_key.'|'.$invoice_id;

 $iv = substr(sha1(mt_rand()), 0, 16);
 $password = sha1($app_secret);

 $salt = substr(sha1(mt_rand()), 0, 4);
 $saltWithPassword = hash('sha256', $password . $salt);

 $encrypted = openssl_encrypt("$data", 'aes-256-cbc', "$saltWithPassword", null, $iv);

 $msg_encrypted_bundle = "$iv:$salt:$encrypted";
 $msg_encrypted_bundle = str_replace('/', '__', $msg_encrypted_bundle);

 return $msg_encrypted_bundle;
}

Örnek Kod

Ornek-Kod.zip